• +48 734 401 589

Dotacje

Budując dom można skorzystać z programów: Czyste Powietrze, Mój Prąd, Ograniczenia Niskiej Emisji oraz (o ile gmina, w budowany jest dom, dysponuje takimi środkami) z dofinansowania budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Mogą obowiązywać również wewnętrzne programy, dlatego warto weryfikować je w swojej gminie.

Czyste powietrze

Program ma na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, zgodnie z planami ma on trwać do 2029 roku. Można otrzymać wsparcie w zakresie:
- instalacji ogrzewania elektrycznego, kotłów na paliwo stałe, kotłów gazowych kondensacyjnych i pomp ciepła,
- zakupu i montażu węzłów cieplnych,
- montażu wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła.
W ramach programu można otrzymać zwrot części poniesionych kosztów od 7 tys. zł do 53 tys. zł.

Mój prąd

Od sierpnia 2019 ruszył nabór wniosków do programu, dzięki któremu można uzyskać dofinansowanie do budowy instalacji fotowoltaicznej. Maksymalna kwota dofinansowania to 5000zł i obejmuje 50% poniesionych kosztów. Pula tych środków jest ograniczona i dotyczy tylko faktycznie poniesionych kosztów.

Ograniczenia niskiej emisji

Dotacje w ramach tego programu dotyczą wymiany istniejących już pieców, kotłów i kominków na instalacje ekologiczne. Dlatego jeżeli planują Państwo wymianę to ten program jest do tego idealny. Programem zajmują się jednostki samorządowe i można z niego skorzystać do 2023 roku w urzędzie swojej gminy.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

O taką dotację można starać się w Urzędzie swojej gminy, o ile posiada ona na ten cel fundusze. Każda jednostka określa swój własny próg i maksymalnie dofinansowanie może wynosić 80% inwestycji. Alternatywnie można uzyskać pożyczkę na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków w Banku Ochrony Środowiska.

Zapraszamy do współpracy